Sunati acum: 0785862400| Email:office@bransament.ro

Racordarea unui bransament trifazat cu putere de peste 30 kVA


Cum te racordezi daca vrei bransament trifazat si putere peste 30 kVA?
Pentru bransament trifazat si putere peste 30 kVA (27.6 kW) posibilitatile de racordare la reteaua electrica sunt:
a) la reteaua electrica de distributie de joasa tensiune aferenta unui post de transformare existent;
b) la bara de joasa tensiune a unui post de transformare existent sau nou;
c) la reteaua electrica de distributie, de joasa tensiune redistribuita intre posturile de transformare ca urmare a construirii unui post de transformare nou;
d) la reteaua electrica de distributie de medie tensiune, prin racord si post de transformare propriu.