Sunati acum: 0785862400| Email:office@bransament.ro

Procedura de realizare a unui Bransament Electric


Situatii posibile si acte necesare.Procedura de bransament electric.

bransamente enel

AVIZE DE AMPLASAMENT

Prin avizul de amplasament se stabilesc conditiile de coexistenta dintre retelele electrice apartinind Sucursalei de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice (SDFEE) si obiectivele ( constructii, retele edilitare) ce urmeaza a se construi in vecinatatea acestora.

ETAPE

1. Completarea si depunerea unei cereri la Oficiul Comercial la care este

arondata localitatea in care se solicita avizul

2. Achitarea tarifului corespunzator pentru emiterea avizului de amplasament .

Acte necesare

– Copie dupa certificatul de urbanism

– Plan situatie ( scara de maxim 1:500) 2 exemplare

3. Emiterea avizului de amplasament (pentru constructii si retele edilitare) in una din variantele:

– Aviz favorabil- in situatia in care pe amplasamentul viitorului obiectiv nu exista retele electrice .

– Aviz favorabil conditionat , cu indicarea conditiilor pe care trebuie sa le respecte obiectivele propuse a se realiza fata de retelele electrice. In situatia in care pe amplasamentul propus pentru o constructie exista retele electrice solicitantul poate opta pentru una din variantele:

– modificarea amplasamentului propus, sau

– devierea retelelor existente astfel incit sa fie respectate conditiile impuse de normativele in vigoare. Dupa realizarea uneia din variantele de mai sus SDFEE emite avizul de amplasament.

CASNIC – INSTALATII DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA NOI

Realizarea instalatiilor de alimentare pentru noile obiective este reglementata de Instructiunea de aplicare a HGR2/1992 ,OU-I- 217-1997. Pentru alimentarea cu energie electrica a unei locuinte este necesara realizarea:

– instalatiei de alimentare (bransament), care poate fi realizata numai de catre o societate atestata.

– instalatiei de utilizare ( instalatie interioara) – poate fi realizata de catre o societate autorizata sau electrician autorizat.

ETAPE

1. Completarea si depunerea unui chestionar la Oficiul Comercial la care este arondata localitatea in care se afla obiectivul

Acte necesare:

– act proprietate locuinta ( contract vinzare- cumparare, certificat mostenitor etc.) sau

– autorizatie de construire, certificat urbanism si plan amplasament ( pentru constructiile noi ).

2. Achitarea tarifului corespunzator pentru emiterea avizului de racordare si amplasament ( daca este cazul).

3. Determinarea taxei de racordare pe care trebuie sa o achitati pentru realizarea instalatiei de alimentare *taxa de racordare = suma pe care o plateste anticipat solicitantul pentru executarea instalatiei de alimentare cu energie electrica si care confera dreptul ca de la o anumita data, stabilita prin conventie, sa beneficieze de puterea aprobata.

4. Obtinerea de catre viitorul consumator a acordurilor si avizelor necesare ( daca este cazul) pentru realizarea instalatiei de alimentare (acordul detinatorilor de teren pentru ocupare/traversare teren, avize de la detinatorii de utilitati – gaze naturale, retele telefonice, apa-canal etc. )

5. Achitarea taxei de racordare si incheierea Conventiei privind racordarea la retea.

6. Realizarea instalatiei interioare prin contractarea directa a lucrarii cu un constructor autorizat ( societate sau electrician), C/V lucrarilor fiind achitata direct la acesta.

7. Incheierea contractului de furnizare a energiei electrice la Centrul de Relatii cu Clientii ( CRC) la care sunteti arondat.

Nota

* Separarea consumului de energie electrica la un imobil in care locuiesc doua sau mai multe familii si unde exista un singur contor de decontare se trateaza la fel ca realizarea unei noi instalatii de alimentare (etapele 1-7).

** In situatia in care intr-o locuinta apar si activitati economice este necesara separarea celor doua tipuri de consum.

*** Pentru extinderea instalatiei de utilizare de la o locuinta (alimentata cu energie electrica) la o anexa gospodareasca (garaj) construita in vecinatatea acesteia se procedeaza astfel: – urmati etapele 1,2 si 7 – depuneti dosarul pentru extinderea de instalatie la Oc la care sunteti arondat.

INSTALATIILE PROVIZORII

– se realizeaza pentru organizari de santier sau pentru obiective cu amplasament provizoriu ( stabilit prin autorizatia de construire) .

– se avizeaza pentru o perioada de maxim 90 zile, cu posibilitate de prelungire prin solicitarea unui nou aviz.

Instalatii pentru organizare de santier

Etape

1. Completarea si depunerea unui chestionar la Oficiul Comercial la care este arondata localitatea in care se afla obiectivul

2. Achitarea tarifului corespunzator pentru emiterea avizului de racordare.

3. In baza avizului de racordare emis de SDFEE contractati direct cu un constructor autorizat realizarea instalatiei de alimentare , C/V lucrarii fiind achitata direct la acesta.

4. Incheierea contractului de furnizare a energiei electrice pe durata determinata la Centrul de Relatii cu Clientii la care sunteti arondat.

Instalatii pentru obiective cu amplasament provizoriu ( chioscuri, module stradale)

Etape

1. Completarea si depunerea unui chestionar la Oficiul Comercial la care este arondata localitatea in care se afla obiectivul

Acte necesare:

– Copie dupa actul care justifica activitatea (certificat inmatriculare societate, autorizarea ca asociatie familiala, persoana fizica)

– Copie dupa avizul de amplasament eliberat anterior de catre SDFEE (certificat urbanism si plan amplasament – daca avizul de amplasament nu a fost obtinut) pentru o constructie noua.

– Copie dupa autorizatia de construire, certificat urbanism si plan de amplasament pentru obiectivul la care se doreste alimentare cu energie electrica.

2. Achitarea tarifului corespunzator pentru emiterea avizului de racordare si amplasament ( daca este cazul).

3. Achitarea C/V contorului (contorilor) si incheierea conventiei privind racordarea la retea

4. In baza avizului de racordare emis de SDFEE contractati direct cu un constructor autorizat realizarea instalatiei de alimentare, C/V lucrarii fiind achitata direct la acesta.

5. Incheierea contractului de furnizare a energiei electrice la Centrul de Relatii cu Clientii la care sunteti arondat.

Nota

* Toate acordurile si avizele necesare pentru realizarea oricarui tip de instalatie de alimentare cu energie electrica provizorie vor fi obtinute de catre solicitant.

** Instalatiile pentru organizare de santier nu pot fi utilizate ca instalatii definitive de alimentare cu energie electrica pentru noile obiective si se dezafecteaza la terminarea lucrarilor de constructie.

REST CONSUM – INSTALATII DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA NOI

Realizarea instalatiilor de alimentare pentru noile obiective este reglementata de Instructiunea de aplicare a HGR2/1992, OU-I- 217-1997. Pentru alimentarea cu energie electrica a unui nou obiectiv este necesara realizarea:

– instalatiei de alimentare (bransament) – poate fi realizata numai de catre o societate atestata, pe care o alegeti dumneavoastra.

– instalatiei de utilizare (instalatie interioara) – poate fi realizata de catre o societate autorizata sau electrician autorizat.

ETAPE

1. Completarea si depunerea unui chestionar la Oficiul Comercial la care este arondata localitatea in care se afla obiectivul

Acte necesare:

– Copie dupa actul care justifica activitatea (certificat inmatriculare societate, autorizarea ca asociatie familiala, persoana fizica, producator agricol)

– Copie dupa avizul de amplasament eliberat anterior de catre SDFEE (certificat urbanism si plan amplasament – daca avizul de amplasament nu a fost obtinut) pentru o constructie noua.

– Copie dupa actul de proprietate sau inchiriere, autorizatie de construire pentru obiectivul la care se doreste alimentare cu energie electrica.

2. Achitarea tarifului corespunzator pentru emiterea avizului de racordare si amplasament (daca este cazul).

3. Determinarea taxei de racordare pe care trebuie sa o achitati pentru realizarea instalatiei de alimentare . Taxa de racordare cuprinde doua componente :

– Elemente fizice – valoare determinata in baza solutiei de alimentare stabilita de SDFEE .

– Taxa de putere – valoare determinata in functie de puterea solicitata si de solutia de alimentare.

4. Obtinerea de catre viitorul consumator a acordurilor si avizelor necesare ( daca este cazul) pentru realizarea instalatiei de alimentare si depunerea lor la SDFEE (acordul detinatorilor de teren pentru ocupare/traversare teren, avize de la detinatorii de utilitati – gaze naturale, retele telefonice, apa-canal etc.)

5. Achitarea la casieriile SDFEE a taxei de racordare si incheierea Conventiei privind racordarea la retea.

6. Realizarea instalatiei interioare prin contractarea directa a lucrarii cu un constructor autorizat ( societate sau electrician), C/V lucrarilor fiind achitata direct la acesta.

7. Incheierea contractului de furnizare a energiei electrice la OC la care sunteti arondat. Pentru mari consumatori (putere contractata mai mare de 100 kW) contractele de furnizare se incheie la sediul SDFEE, Serviciul Furnizare.

Nota

* Separarea consumului de energie electrica la un spatiu in care functioneaza doi sau mai multi agenti economici si unde exista un singur contor de decontare se trateaza la fel ca realizarea unei unei instalatii noi de alimentare (etapele 1 – 7).

** Pentru realizarea instalatiilor de alimentare se admite folosirea unor materiale procurate de catre solicitant, numai cu acceptul prealabil al SDFEE si cu conditia prezentarii actelor de provenienta si a certificatelor de calitate.