Instalatii Electrice | Intrebari Si Raspunsuri

Cine plateste lucrarile din amonte de punctul de racord?

Daca lucrarile din amonte de punctul de racord necesare pentru racordarea unui utilizator la reteaua de distributie a energiei electrice nu sunt prevazute in programul de investitii al operatorului de retea si nu exista posibilitatea realizarii ei corelate cu instalatia de racordare pana la data solicitata pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare a […]

Citeste tot articolul

Ce cuprinde dosarul instalatiei de utilizare?

Dosarul instalatiei de utilizare cuprinde, dupa caz, urmatoarele documente: a) declaratia executantului, prin care se confirma: respectarea cerintelor din avizul tehnic de racordare, realizarea instalatiei de utilizare in baza proiectului tehnic verificat in conditiile legii, cu respectarea normelor tehnice in vigoare la data executarii acesteia si cu indeplinirea conditiilor care permit punerea ei sub tensiune;

Citeste tot articolul

Care este solutia de racordare la retelele electrice?

Solutia de racordare a instalatiei de utilizare a unui utilizator la reteaua electrica de interes public se stabileste, dupa caz, pe baza de fisa de solutie sau studiu de solutie. 1)Solutia se stabileste prin Fisa de solutie pentru: a) utilizatorii de tip consumatori casnici individuali, indifferent de puterea solicitata? b) utilizatorii de tip consumatori care […]

Citeste tot articolul

Ce este dosarul tehnic de utilizare a instalatiei interioare?

Ce este dosarul tehnic de utilizare a instalatiei interioare (dosar de interior)? Ce inseamna “instalatia interioara” sau de utilizare? Prin instalatie electrica interioara (sau de utilizare) se întelege întreaga instalatie electrica a unui consumator, situata in aval de

Citeste tot articolul

Ce inseamna “instalatia interioara” sau de utilizare?

Ce inseamna “instalatia interioara” sau de utilizare? Prin instalatie electrica interioara (sau de utilizare) se întelege întreaga instalatie electrica a unui consumator, situata in aval de punctul de delimitare cu furnizorul, ce serveste la alimentarea cu energie electrica a tuturor receptoarelor electrice. Prin exceptie, sursele de iluminat public sau alte sarcini distribuite, de acelasi tip […]

Citeste tot articolul