Sunati acum: 0785862400| Email:office@bransament.ro

Factorul de putere


Ce este factorul de putere?
Factorul de putere este definit ca raportul dintre puterea activa P si puterea aparenta S a sistemului. În regim sinusoidal se poate definii cosinusul unghiului dintre tensiune si curent. Curentul de linie a masinilor de curent alternativ , transformatoarelor si altor dispozitive inductive contine doua componente: curentul de magnetizare si curentul ce produce putere.
Curentul de magnetizare este un curent ce produce fluxul magnetic în masina. Aceasta componenta a curentului creeaza o putere reactiva Q, ce este masurata în kilovolti–amperi reactivi (kvar).
Curentul ce produce puterea este un curent ce interactioneaza cu fluxul magnetic pentru a produce cuplu masinii.
Factorul de putere scazut cauzeaza pierderi aditionale în sistem.

  • Creste curentul la aceeasi putere activa
  • Creste pierderile în conductoare de legaturia si dispozitive
  • Determina micsorarea puterii active disponibile la borna unui transformator
  • Determina micsorarea puterii active si aparente disponibile la borna unui generator sincron.
  • Reduce puterea disponibila în sistem, micsoreaza stabilitatea sistemului.

Pentru a descuraja un factor de putere scazut al sarcinilor, majoritatea furnizorilor de energie electrica impun anumite forme de penalizare. In exploatare, factorul de putere se determin? ca o valoare medie, pe baza contoriz?rii consumurilor de energie electric? activ? ?i reactiv? într-un interval de timp specificat.
Factorul de putere stabilit în instala?iile electrice în lipsa surselor specializate de compensare a puterii reactive se nume?te natural. Factorul de putere minim pe care  trebuie s?-l asigure consumatorul la punctul de delimitare cu re?eaua furnizorului pentru a nu pl?ti energia reactiv? consumat? se nume?te neutral? este stabilit? la 0,92 pentru joas? tensiune ?i 0,95 în sistemul de medie/înalt? tensiune. Factorul de putere pentru care cheltuielile de investi?ie ?i exploatare sunt minime se nume?te optim? el este determinat pe baza unui calcul tehnico-economic.