Sunati acum: 0785862400| Email:office@bransament.ro

Drepturile si obligatiile furnizorului de energie electrica


Care sunt drepturile si obligatiile furnizorului de energie electrica?
Furnizorul de energie electrica are urmatoarele drepturi si obligatii:
a) sa furnizeze consumatorului energie electrica in mod continuu, cu exceptia perioadei pentru revizia si reparatia instalatiilor energetice de distributie, care se anunta cu minimum 24 de ore inainte, si a duratei de remediere a avariilor si deranjamentelor;
b) sa asigure parametrii de calitate ai energiei electrice furnizate in conformitate cu standardul de performanta;
c) sa factureze consumatorului energia electrica furnizata la tariful ales de acesta dintre tarifele legale in vigoare;

d) sa verifice contorul periodic, la termenele stabilite de legislatie si la sesizarea scrisa a consumatorului (in cazul sesizarilor ce se dovedesc a fi nejustificate costul verificarilor va fi suportat de consumator, conform tarifelor in vigoare) sau ori de cate ori este
necesar;
e) sa furnizeze consumatorului informatii privind istoricul de consum si eventualele penalitati platite de acesta;
f) sa raspunda la orice sesizare scrisa a consumatorului privind serviciul de furnizare;
g) sa recalculeze consumul pentru perioada anterioara, atunci cand se constata defectarea contorului?
h) sa aplice prevederile legislatiei in vigoare in cazul in care constata consum fraudulos de energie electrica si interventii necontrolate sau intentionate la instalatiile furnizorului;
In cazul in care, la incheierea unui contract de furnizare apar probleme divergente, partile se pot adresa la ANRE pentru solutionarea acestora, in conformitate cu prevederile „Procedurii de solutionare a neintelegerilor legate de incheierea contractelor dintre operatorii economici din sectorul energiei electrice, a contractelor de furnizare a energiei electrice si a contractelor de racordare la retea”, aprobata prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 38/12.10.2007, publicat in Monitorul Oficial nr.751/06.11.2007.