Sunati acum: 0785862400| Email:office@bransament.ro

Drepturile consumatorului de energie electrica


Care sunt drepturile consumatorului de energie electrica?
· Dreptul de acces la retelele de energie electrica;
· Dreptul de a consuma energie electrica;
· Dreptul de a-si alege furnizorul de energie electrica fara plata vreunei taxe pentru schimbarea acestuia;
· Dreptul de a fi informat în legatura cu conditiile generale de contractare, preturile si tarifele aplicabile, întreruperile programate;
· Dreptul de a solicita furnizorului modificarea si completarea contractului de furnizare si a anexelor acestuia, atunci când apar elemente noi ori când considera necesara detalierea sau completarea unor clauze contractuale;
· Dreptul de acces la grupurile si sistemele de masurare;
· Dreptul de a solicita furnizorului sa ia masuri pentru remedierea defectiunilor si a deranjamentelor survenite in retelele de energie electrica;
· Dreptul de a fi despagubit pentru daunele provocate de catre furnizor.