Sunati acum: 0785862400| Email:office@bransament.ro

Documentele necesare pentru incheierea contractului de racordare


 

Care sunt documentele necesare pentru contractul de racordare la reteaua electrica?
Pentru incheierea contractului de racordare, utilizatorul va anexa la cerere urmatoarele documente:
a. copie a avizului tehnic de racordare;
b. copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului, daca este cazul;
c. acordurile proprietarilor terenului, in original;
d. celelalte avize si acorduri prealabile nominalizate in avizul tehnic de racordare, in original;
e. autorizatia de construire a obiectivului sau, in cazul constructiilor existente,actul de proprietate, respectiv contractul de inchiriere, in copie si in original, care se restituie;
f. autorizatia de construire a instalatiilor de racordare la reteaua electrica, in orginal;
g. autorizatia de infiintare sau de functionare emisa de autoritatea competenta pentru obiectivele energetice prevazute in legislatia in vigoare, daca este cazul,in copie.